Narcos Narcos

Úvod nový

Rozvoj zručností zamestnancov STEFANI 
312031T739
Dopytovo-orientovaný projekt
07/2019 – 04/2020
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
EUregionlogo
logoOPLZ
logo_IAMPSVRSR